Głębosz MGP

Głębosz MGP do upraw dwuwarstwowych, przystosowanych do współpracy z maszynami uprawowymi- aktywnymi i biernymi, gdzie za jednym przejazdem może głęboko spulchnić glebę bez naruszania jej warstwowej budowy i nie zakłócać życia biologicznego w niej. Jednocześnie likwiduje nadmierne zagęszczanie gleby, a zwłaszcza podeszwy płużnej. Tak poprawiona struktura gleby ma wpływ na lepszy obieg powietrza i wody w glebie i sprzyja głębokiemu ukorzenieniu roślin. Głębosz MGP sprzęgnięty z maszyną aktywną lub bierną, która uprawia górną warstwę gleby pod zasiew daje obfite plony.
Głębosz ten może być wyposażony w sprzęg mechaniczny (wersja MGP) lub sprzęg hydrauliczny (wersja MGPH).
Nr produktu
Typ
Szer. robocza
Zabezpieczenie
Ilość
zębów
Min. zapotrze-
bowanie mocy
Waga
m
szt.
KM
kg
6100
MGP6 3000
3,00
bolce
6
190
995
6105
MGPH6 3000
3,00
bolce
6
190
1025
6110
MGP8 4000
4,00
bolce
8
250
1210
6115
MGPH8 4000
4,00
bolce
8
250
1240

P.P.H. "MANDAM" Sp. z o.o.
POLSKA 44-100 GLIWICE
UL.TORUŃSKA 2
tel: +48 32 232 26 60
fax: +48 32 232 58 85
Zobacz również